>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ซิกน่าประกันภัยห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
 
         
   บริษัทCIGNA ประกันภัยได้ให้ความกรุณาจัดกิจกรรม CIGNA CSR DAY: นำโดยคุณกัส จิราลโด้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำทีมคณะแพทย์มาตรวขสุขภาพน้องๆ ในชุมชนแออัด โดย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯให้การต้อนรับ นอกจากนี้ทางทีมงานได้นำกิจกรรมสันทนาให้น้องๆ ได้สนุกสนานกันอย่างทั่วหน้า มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
     


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 964 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound