>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณยายกุหลาบ หญิงชราผู้ประทังชีวิตเพียงลำพัง
 
                              

     ในชุมชนคลองเตยมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมองผิวเผินก็ไม่ต่างจากผู้สูงอายุที่อื่นๆมากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือการใช้ชีวิตวัยชราที่หากจะต้องอยู่ช่วยเหลือตัวเองอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีลูกหลานคอยเลี้ยงดูแล ถ้าอยู่ในชนบทอาจจะหาผักหาปลาพอประทังชีวิตได้ ต่างจากการใช้ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เร่งรีบ มีเงินเป็นปัจจัยหลัก คงไม่มีผู้สูงอายุคนไหนอยากจะอยู่เพียงลำพัง ต่างก็ต้องการอยากให้ลูกหลานคอยดูแลเอาใส่ใจ คุณยายกุหลาบ บรรเทา ก็เช่นกัน

     ปัจจุบันคุณยายอายุ 84 ปี อาศัยอยู่ในชุมชน 70 ไร่ สามีของคุณยายเสียชีวิตไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว คุณยายมีลูก 6 คน เสียชีวิตไปแล้ว 4 คน ส่วนลูกที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ ต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวบ้าง ติดคุกบ้าง ทิ้งให้คุณยายกุหลาบใช้ชีวิตในวัยชราเพียงคนเดียว แม้จะอย่างไรก็ตามคุณยายก็ไม่ได้สิ้นหวังกับชีวิตแกเองออกหาเก็บของเก่าตามสถานที่ต่างๆ มาสะสมไว้วันละเล็กวันละน้อยโดยสัปดาห์หนึ่งจะนำไปขาย รายได้ที่ได้จากการขายของเก่าก็ได้เพียงครั้งละประมาณหนึ่งร้อยบาท คุณยายจะเจียดเงินที่ได้มาใช้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟบ้าง ค่าเช่าที่ดินบ้าง และในบ้างครั้งต้องสำรองเงินไว้ใช้ในการซื้อยาเพื่อรักษาตัวเอง

     ในแต่ละวันคุณยายจะทานอาหารแค่ 2 มื้อเท่านั้นเพราะรายได้ที่จำกัด และด้วยในวัยชราประกอบกับร่างกายที่อ่อนล้า และยังมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินเก็บของเก่าคงทำได้ตามกำลังของหญิงชราคนหนึ่งที่ทำได้ไม่มากนัก และจะอีกกี่ลมหายใจที่หญิงชราท่านนี้จะมีแรงหาของเก่าเพื่อยังชีพตัวเองในวัยที่ควรได้รับการพักผ่อนและได้รับการดูแลจากลูกหลาน

     หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความประสงค์มอบความช่วยเหลือส่งเสริมให้หญิงชราคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเพียงลำพังได้มีกำลังใจ ก็สามารถติดต่อผ่านมูลนิธิดวงประทีปได้ทาง คุณโสพล ดาลาด หมายเลขโทรศัพท์ 02-671-4045-8 ต่อ 102วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 655 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
 จุดยืน.....
จุดยืน.....
 ธารน้ำใจจากชาวแคนนาดา
ธารน้ำใจจากชาวแคนนาดา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound