>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีปได้รับมอบข้าวสารจากผู้ใหญ่ใจดี
 
   

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบข้าวสาร ลายจุด โดยผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาจำนวน 172 ถุง ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยข้าวสารดังกล่าวมูลนิธิดวงประทีปจะนำไปมอบให้กับเด็กยากจนและคนยากไร้ในชุมชนต่อไป

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1250 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 แว่นใหม่ใสปริ้งจากสโมสรโรตารี่พระนคร
 ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย
 MS. SANDY ANGUS และครอบครัวมาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 สารจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound