>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 24
 

     มูลนิธิดวงประทีป จัดงาน “สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 24 โดย Mr.Richard  Chapman(GM Sheraton  Grande Sukhumvit Hotel)เป็นประธานในพิธี, ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณกนกวรรณ  เข็มมาลัย ประธานมอบรางวัล “ผู้สูงวัยใจกุศล” ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาอย่างยาวนาน จำนวน 30 ท่าน  โดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมงาน 450 คน และก่อนวันงานคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมชุมชนเพื่อมอบของขวัญและเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้กว่า 60 ชีวิต ( 9 เม.ย. 58)
วันที่ : 05/05/2560

อ่าน 1012 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 นักศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยพายัพ
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound