>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ ต้อนรับฤดูกาลเปิดเทอม”
 
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558  Mr.Lee, Man-Jea ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ ตัวแทน บริษัทGMM CJ O Shopping จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค จัดชุดหนังสือส่งความสุขให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ จำนวน 105 ชุด  ตามโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ต้อนรับฤดูกาลเปิดเทอม” โดยมี  คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค
วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1164 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 ม.เกษตรดูงาน
 สุขสันต์วันคริสมาร์ต
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound