>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558
 
     มูลนิธิดวงประทีปได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ขึ้น ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมครูมอนเตสซอรี โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป โดยมี Mr.Mitsugu Saito อัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ฯพณฯ Mr. Mitsugu Saito ยังได้แสดงมายากลให้กับน้องๆ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คนจากจำนวนเด็กทุน 2,500 คน และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้รับชม เป็นการแสดงที่เรียกรอยยิ้มให้กับทุกๆ ได้เป็นอย่างดี จากนั้นท่านยังได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชาวชุมชนแออัดด้วย
     ก่อนเข้าพิธีการ นักเรียนทุนการศึกษาได้ใช้โอกาสนี้ร่วมแสดงกำลังใจสู่ชาวเนปาลที่รับผลกระทบ จากแผ่นดินไหว พร้อมสละค่าขนมคนละเล็กคนละน้อยเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลด้วย
พิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้มีเด็กที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดี เกรด 4 จำนวน 8 คน, เกรด 3.5 ขึ้นไป จำนวน 34 คน, นักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 10 คน ,นักเรียนที่มีความกตัญญู จำนวน 10 คน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตี 5 คน และในครั้งนี้ ดร.สลัม น.ส.พรทิพย์ ปานอินทร์ ดร.หญิงคนแรกของชุมชนคลองเตยได้ขึ้นกล่าวถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอประสบกับ ความสำเร็จจนได้เป็น ดร. และมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีจนกระทั้งทุกวันนี้

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1094 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 "ครูดีต้นแบบของชุมชน" และ "ครูดีในดวงใจ"
 อบรมผู้ปกครองเด็กทุนโดยโครงการ ทุนการศึกษา
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเ ทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระ นคร
 Mr. George Hooker คอมพิวเตอร์ใหม่ๆให้น้องศูนย์กา ญจนบุรี ปีที่ 2
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound