>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบเงินบริจาคของผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านแก่คุณลุงสถาพร
 
                  

     ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นตัวแทนมูลนิธิดวงประทีป มอบเงินบริจาคให้แก่คุณลุงสถาพร เหมรักษ์ ผู้ประสบเหตุลื่นล้มเป็นอัมพฤกษ์ โดยการรวบรวมจากผู้บริจาคหลายท่านโอนผ่านทางมูลนิธิฯ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
     นอกจากนี้ น.ส.ลัดดา มั่งมีผล หลานสาวคุณลุง ได้เขียนขอบคุณและบอกเล่าความรู้สึกฝากถึงผู้บริจาคใจบุญทุกท่านอีกด้วยค่ะ


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1064 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในชุมชน ครั้งที่ 18
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 วันพูดเรื่องเพศ
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 ก้าวสู่มืออาชีพ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound