>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ยินดีต้อนรับ องค์กร Wing of support
 
 


8 กรกฎาคม 2558 องค์กร Wing of support นำโดย Mr. Ron Wagtendonk และ Mr. Frank Hop ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯมายาวนานตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี เดินทางมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิดวงประทีป โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯให้การต้อนรับ อีกทั้งยังชมการแสดงละครหุ่นนิทานคาราวานไปพร้อมๆกับเด็กๆอนุบาลดวงประทีป อย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นยังเข้าร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและ คุณครูที่ได้รับรางวัลโครงการ"ครูดีต้นแบบของชุมชน" อีกด้วย
วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1104 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sookmyung Women’s University ประเทศเกาหลีมาดูงานด้านการศึกษ า
 อุปสมบทหมู่เยาวชนชายโครงการนิว ัตน์สู่ชีวิตใหม๋ ศูนย์ จ.ชุมพร
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound