>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 


     มูลนิธิดวงประทีปได้จัดโครงการ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 8 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแผ่ความดีของเยาวชนให้ปรากฎต่อสาธารณะ ยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนทั่วไปในการทำความดี มีจิตสาธารณะ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม

     เยาวชนที่อายุระหว่าง 15-25 ปี จะได้รับคัดเลือกทั้งหมดจนเหลือ 27 คน เพื่อรับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมค่าย 2 วัน 1 คืน วันที่ี 22-23 ส.ค. พ.ศ.2558 ผู้ได้รับรางวัล
จำนวน 9 คน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ด้านสังคม/พัฒนาชุมชน และด้านคุณธรรม ซึ่งจะได้รับโล่พระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท

น้องๆเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิก!!!

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นายสัญชัย ยำสัน โทร. 02-671-4045-8 และ 089-109-8711

ระยะเวลาการรับสมัคร 15 ก.ค. – 14 ส.ค. 58
วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1385 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 อบรม "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงบวก"
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 สุขสันต์วันเกิด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound