>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 
  

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนพนักงาน จำนวน 50 คน ทำกิจกรรมที่มูลนิธิดวงประทีปในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558 โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กล่าวให้การต้อนรับ ทางบริษัททิสโก้ได้บริจาคครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สันทนาการกับน้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังเดินเยี่ยมชมชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และสหกรณ์ชุมชนอีกด้วย

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1510 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 ธนาคารไข่ กับโภชนาการเด็ก
 คณะ Life Works International ปีที่ 10
 ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
 ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็ก ๆ ที่กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound