>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 


 
เมื่อวันอาทิตย์ที 10 มกราคม 2559 มูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหัวเรื่อง “เด็กยุคใหม่นำไทยสู่อาเซียน”  โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เด็กเตรียมตัวสู่สังคม ASEAN  โดยมี Mr.Shutaro Omura อัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันมามอบความสุขให้กับเด็กๆ และร่วมกันร้องเพลง "เด็กเอ๋ยเด็กดี" และในวันเดียวกันนี้ก็ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น" เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความรักความอบอุ่นของคนใน ครอบครัว และความเสียสละที่สมาชิกที่ได้รับรางวัลมีจิตอาสาต่อชุมชนด้วย

   


 บรรยากาศในงานแบ่งออกเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 7 ซุ้ม ได้แก่ ซุ้มสารสร้างสรรคค์, ซุ้ม Cooking อาเซียน, ซุ้มเรียนรู้ เล่น วัฒนธรรมอาเซียน, ซุ้มหนูน้อยปลอดภัย, ซุ้มความรู้สู่อาเซียน  และยังมีซุ้มอาหาร ซุ้มของขวัญ และยังมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกบนเวทีใหญ่อีกด้วย  นอกจากซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้เตรียมไว้ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้ว ในปีนี้ยังมีซุ้มพิเศษที่ได้รับความกรุณาจากน้องๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่อาสามาช่วยจัดกิจกรรมอีกหนึ่งซุ้ม คือ ซุ้ม"รถหมูแดง" เป็นที่สนใจของเด็กๆ นอกจากนี้ก่อนหน้าวันเด็กมูลนิธิกระจกเงายังได้รณรงค์ของขวัญวันเด็กมามอบ ให้กับมูลนิธิฯ อีกเป็นจำนวนมากด้วย
  
จำนวนเด็กๆ ที่มาร่วมในงานไม่ต่ำกว่า 1,500 คนแล้ว ปีนี้ยังมีนักศึกษาญ๊่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศด้วยการ แต่ชุดกิโมโนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักพร้อมทั้งมาสาธิตการชงชาให้เด็กๆ ที่สนใจได้มีโอกาสได้ดื่มชาญี่ปุ่นกันอีกด้วย

                     

  และยังเรียกเสียงกรีดจากเด็กๆ และผู้ร่วมงานได้อย่างมากเมื่อแชมป์จาก The Voice ซีซั่นที่ 1 (น้องนนท์), AF 3 (น้องซาร่า), AF 5 (หนิม) และ AF 4 (น้องตี๋) พร้อมทั้งวงดนตรีของมูลนิธิสุกรี เจริญสุข มาร้องเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ คนได้งานได้มีรอยยิ้มกัน ทั้งนี้ต้องกราบขอพระคุณ คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ที่ได้มอบความสุขนี้ให้กับทุกๆ คนมา ณ ที่นี้และมูลนิธิดวงประทีปต้องกราบขอพระคุณผู้อุปการะทุกท่านมา ณ ที่นี้ที่มอบความเมตตากับเด็กยากไร้ได้มีความสุขกันอย่างเต็มที่ในวันเด็ก แห่งชาติปีนี้

 

       วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1177 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 เพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4
 แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 อาจารย์อรามากิกับนักข่าวชาวญี่ ปุ่นเยี่ยมโครงการนิวัตน์สู่ชีว ิตใหม่
 อบรมผู้ปกครองเด็กทุนโดยโครงการ ทุนการศึกษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound