>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน สร้างจินตนาการณ์สร้างสรรค์
 
            
      
     
     

โครงการนิทานคาราวาน จัดกิจกรรมเก๋ ส่งเสริมจินตนาการเด็ก ด้วยการจัดงานมหกรรมรวมพลคนรักนิทาน เป็นการประกวดการเล่านิทานผ้ากันเปื้อน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 ศูนย์ และโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน ส่งตัวแทนนักเรียนเล่านิทาน ผลการตัดสินระดับอนุบาลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางเตย นิทานเรื่อง "ต้นไม้แห่งความสมหวัง" รองอันดับ 1 ได้แก่ อนุบาลดวงประทีป ในเรื่อง "ลูกสัตว์อาบน้ำ" รองอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนพลู ในเรื่อง "หัวผักกาดยักษ์ รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาใหม่ เรื่อง "น้ำหวานฟันสะอาด" ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนวลจันทร์ เรื่อง "หมู่บ้านหัวใจกับคุณยายลืมตัว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประสิทธิ์ 1 เรื่อง "ลูกหมูสามตัว"และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล็อค 1-2-3 ในเรื่อง "แม่เต่าขี้ลืม" ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสะพาน ในเรื่อง "เจ้าชายแตงโม" รองอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตยใน ในเรื่อง "ผลไม้หรรษา" และรองอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ในเรื่อง "หมู่บ้านประชาธิปไตย" และโรงเรียนวัดมหาบุศย์ นิทานเรื่อง "อัศวินน้อยผู้ซื่อสัตย์" ได้รับรางวัลชมเชยในระดับดังกล่าว ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสะพาน นิทานเรื่อง "จระเข้กับขอนไม้" รองอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตยใน เรื่อง "กิ่งไม้กำหนึ่ง" รองอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดมหาบุศน์ เรื่อง "รอนะรอหน่อยเด็กอร่อยกำลังมา" และรางวัลชมเชยได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ในเรื่อง "รู้หน้าที่" ในวันนี้คุณอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีด้วย

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 953 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 อัคคีภัย ภัยร้ายของชาวชุมชน
 Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 30 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound