>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี57
 
มารู้จักกับเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี57 ทั้ง 9 คน

ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
1.น.ส.ธนัชพร สุขเสริม   2.นายสถิตชัย  ศรีสุวรรณผไท 3.น.ส.สุพรรษา แสนสีแก้ว
ด้านคุณธรรม
1.นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สุทธิ์    2. น.ส.นัฐพร ตันติศุภเสถียร 3.นายประสิทธิ์  แซ่ตั้น
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
1.น.ส.ฐณัฐฐา  เขียวนอก                               2.น.ส.ณัฐกาญจน์  อุปฌาย์ 3.นายอดิศร สาระบุตร

วันที่ : 17/11/2559

อ่าน 341 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound