>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณแสนดีควงแขนคุณพ่อชัชชาติมาเลี้ยงอาหารน้องๆ ที่ดวงประทีป
 
   
    คุณชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ และคุณแสนดี  สิทธิพันธุ์  บุตรชาย ควงแขนกันมาเลี้ยงอาหารและขนมกับน้องๆ ในอนุบาลดวงประทีป  และเล่นกับน้องๆ อย่างเป็นเอง สร้างความสนุกสนานกับน้อง หลังเสร็จสิ้นภาระกิจ ทั้งสองก็ได้ลงเยี่ยม

 
ชุมชนอย่างเรียบง่าย แวะทักทายกับชาวชุมชนอย่างเป็นกันเอง  ระหว่างทางสองพ่อลูกแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อกันด้วยการหยอกล้อกัน สร้างความประทับใจให้กับทีมงานที่ร่วมเดินทางไปด้วย (27/10/59)
       การมาเยี่ยมชุมชนและมาทำกิจกรรมกับมูลนิธิดวงประทีปครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3  ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คุณชัชชาติและเพื่อนสถาบันวิทยาการตลาดทุน( วตท. 22) ได้นำเสื้อกว่า 2 พันตัวมาแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนคลองเตย
 
      
              


วันที่ : 28/02/2560

อ่าน 410 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
  ของขวัญจากใจสู่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
 วันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวั ยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 54
 หนังสือ "4 ทศวรรษ มูลนิธิดวงประทีป"
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound