>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60
 

       ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดจาก 27 ชุมชน จำนวน 450 คน ได้มีความสุขในงานสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติตคุณ นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป กล่าวให้พร และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป กล่าวรายงาน โดยคุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านประธานที่ปรึกษา มาร่วมงานในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังเป็นผู้สนับสนุนรางวัลผู้สูงวัยใจกุศล จำนวน 30 รางวัล ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่เสียสละ ทำงานช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละชุมชนจะส่งชื่อผู้สูงอายุเข้าพิจารณารับรางวัล และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่เห็นความสำคัญและช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ (11 เมษายน 2560)
                           


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 874 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รับน้องเยาวชน 3 ชายแดนภาคใต้ รุ่น2
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมก ิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound