>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
 
            
     พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 โดยโครงการทุนศึกษา มูลนิธิดวงประทีป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้กับเด็กยากจนได้มีกำลังใจในการศึกษา และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ในปีนี้มีเด็กทุนได้รับรางวัลเรียนดี ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 43 คน เด็กทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 คน มีเด็กทุนที่เป็นตัวแทนของเด็กทุนทั้งหมด 1,264 คน มารับทุนในวันนี้จำนวน100 คน
     ศาสตราจารย์ นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีปให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณครูประทึป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ คณะกรรมการมูลนิธิดวงประทีป ผู้อุปการะทุนการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และแกนนำผู้ปกครองเด็กทุน ร่วมพิธีมอบกำลังใจให้กับเด็กๆ อย่างอบอุ่น   
     
      และบรรยายกาศก่อนพิธีมอบทุนในวันนี้ มีการแสดงจาก นายวรินทร์ อาจวิไล เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปีที่ 2553 ของมูลนิธิดวงประทีป เป็นเด็กในชุมชนแออัด ขึ้นเวทีพร้อมคณะเล่นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ไวโอลิน ให้กับผู้มีเกียรติ น้องเด็กทุนการศึกษาได้รับฟัง เป็นที่ประทับในบทเพลงอันไพเราะเป็นอย่างยิ่ง (9 พ.ค. 2560)
   

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 962 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2552 ( ปี2)
 นิทานคาราวานกับความประทับใจ
 มหกรรมรวมพลคนรักหุ่นและนิทาน ครั้งที่ 1
 พิธีมอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเส ริมการอ่าน โดยความร่วมมือของ Rotary Club of Toyonaka และสโมสรโรตารีพระนคร
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound