>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญน้องเเยาวชนฯ ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน
 
                       
    ขอเชิญน้องเยาวชนที่มึคุณสมบัติด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง , ด้านคุณธรรม, ด้านพัฒนาชุมชน  ส่งแบบเสนอชื่อ "เยาวชคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 2560 เข้ารับการคัดเลือกภายใน 30 กรกฎาคม 2560 สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสัญชัย ยำสัน โทร 02-671-4045-8 มือถือ 089-109-8711 หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ลิงค์ด้านล่าง และส่งมายังมูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 http://www.dpf.or.th/autopagev4/files/tlUrI9aFri33550.pdf
ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่นี่

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1095 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 The Sincere Group
 รางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี 2560(ปีที่11)
 รำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound