>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer
 
   
      ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer ประธานองค์กร NARTA ประเทศออสเตรเลีย และรองประธานมูลนิธิ Hands Across the Water ที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณ
      Mrs. Kay Spencer เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบความยากลำบากจากภัยสึนามิ จังหวัดพังงา และช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดมาอย่างยาวนาน
   

      ในวันเดียวกันมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ Mrs. Kay เนื่องจากเธอได้รับอุบัติเหตุเมื่อต้นปีจึงทำให้เธอไม่สามารถมาร่วมงานรับโล่เชิดชูเกียรติฯ ได้ 
      หลังเสร็จพิธี Mrs. Kay ได้แสดงความยินดีกับเด็กทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีนี้จำนวน 10 คนด้วย

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 622 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 ส่งกำลังใจข้ามฟ้าจัดคริสมาสให้ ก้บเด็กทุนการศึกษา
 เดินรณรงค์ "น้ำใจคนจน สู่คนเนปาล"
 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound