>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer
 
   
      ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer ประธานองค์กร NARTA ประเทศออสเตรเลีย และรองประธานมูลนิธิ Hands Across the Water ที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณ
      Mrs. Kay Spencer เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบความยากลำบากจากภัยสึนามิ จังหวัดพังงา และช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดมาอย่างยาวนาน
   

      ในวันเดียวกันมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ Mrs. Kay เนื่องจากเธอได้รับอุบัติเหตุเมื่อต้นปีจึงทำให้เธอไม่สามารถมาร่วมงานรับโล่เชิดชูเกียรติฯ ได้ 
      หลังเสร็จพิธี Mrs. Kay ได้แสดงความยินดีกับเด็กทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีนี้จำนวน 10 คนด้วย

วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 228 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 กิจกรรม " กีฬาสัมพันธ์ผู้ใหญ่ใจดี " ครั้งที่ 2
 ผู้บริหารมูลนิธิสยามโซเวฯ และทีมงานร่วมแรงสร้างบ้านดินที ่พังงา
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound