>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กิจกรรมเพื่อสังคม
 
           
    บริษัท  AIA นำเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ มาทำกิจกรรมรรื่อและซ่อมบ้านจำนวน 2หลังให้คนยากจนในชุมชน 70 ไร่ และชุมชนล็อค1 เพื่อมอบให้กับครอบครัวลุงนุช สังวร ครอบครัวตาบอดที่อาศัอยู่ใต้ทางด่าน และซ่อมรถคนพิการ,รถเข็นขายของให้แม่ค้าที่มีรายได้น้อย และทำไม้กระดานสำหรับออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุจำนวน 100 อัน โดยการประสานงานของHands Across the Water
         
         

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 769 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 สื่อรัก สานสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูก
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 นักเรียนมัธยมปลาย Sumiyoshi high school
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound