>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พ.ต.ท.พีรธรรม คำจร รอง ผกก.ป.สน.ท่าเรือฯ เป็นตำรวจท่านที่ 2 ที่เมตตาเลี้ยงอาหารเด็กๆ อนุบาลดวงประทีปหัวข้อ
 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560   พ.ต.ท.พีรธรรม คำจร รอง ผกก.ป.สน.ท่าเรือ ได้มาดูกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอนุบาลดวงประทีป โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ  ชาวบ้านอุ่นใจมีตำรวจเข้าถึงประชาชน
   
   
     

     

วันที่ : 16/03/2560

อ่าน 718 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ZALORA บริจาคเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย 100 รายการ
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound