>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะ
 
  
   ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอติมแก่เด็กๆอนุบาลดวงประทีปเนื่องในโอกาศคล้ายวันเกิด ในนามของเด็กๆ เจ้าหน้าที่ คณะครูและกก.มูลนิธิดวงประทีปตลอดจนผู้ปกครองขอพรคุณพระได้ประทานพรให้ท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง ครอบครัวและคณะประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ(17 กค. 60)
  

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 610 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 คุณซูซูกิ และคณะช่างตัดผมชาวญี่ปุ่น เยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 พิธีมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดเพื่อเด็กผู้ยากไร้
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาสาธิตการแ สดงและการทำหุ่นให้กับคณะอาจารย ์จากศูนย์วิทฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound