>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับบริษัทล็อกซเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
  
มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนล็อค 1-2-3 จำนวน 22 ครอบครัว ที่ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีผู้ประสบความเดือนร้อนจำนวน  87 ราย
    นอกจากสิ่งของจำเป็นแล้ว  ทางมูลนิธิดวงประทีปยั้งมอบเงินให้กับชาวบ้านจำนวน  230,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการก่อสร้างบ้าน


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 168 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อ นชาวเฮติ
 ติดตามการเรียนการสอน
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound