>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับบริษัทล็อกซเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
  
มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกับ บริษัทล็อกซเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนล็อค 1-2-3 จำนวน 22 ครอบครัว ที่ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีผู้ประสบความเดือนร้อนจำนวน  87 ราย
    นอกจากสิ่งของจำเป็นแล้ว  ทางมูลนิธิดวงประทีปยั้งมอบเงินให้กับชาวบ้านจำนวน  230,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการก่อสร้างบ้าน


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 475 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เต็มจำนวนแล้ว .. สำหรับผู้ต้องการเครื่องช่วยฟัง
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound