>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • The Sincere Group
 
  
    เป็นอีกวันที่ีน้องๆ อนุบาลดวงประทีปได้แสดงความสามารถความน่ารักให้  The Sincere Group   ผู้ใหญ่ใจดี จากประเทศสิงคโปร์ ได้ชม โดยในวันนี้ยังมีการแสดงละครหุ่นเพื่อการศึกษาจากโครงการนิทานคาราวานอีกด้วย
ไม่เพียงแค่น้องๆ อนุบาลดวงประทีปเท่านั้นทางคณะยังให้ความเมตตากับน้องๆ ในศูนย์เด็กเล็กด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญให้ เช่นเดียวกับน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป 
     นอกจากนี้เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะนี้ก็ได้แสดงความสามารถด้วยการร้องเพลงต้อนรับคณะ ทางอาหารง่ายๆ อย่างผัดไทด้วยกัน ทางคณะผู้ใหญ่ใจดีรู้ชื่นชมเด็กๆ ทุกคน และสัญญาว่าจะกลับมาอีก
                                      

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 585 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอบคุณในความเมตตาต่อเด็กยากไร้จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์
 เด็กๆ จากชุมชนแออัดร่วมประกวดวาดภาพ
 อบรมคอมพิวเตอร์รุ่น 2
 บริษัท KPMG เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรีและทำกิจกรรมร่วม กัน
 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound