>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "เด็กสลัมนำไทยได้"
 
  
 
   ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในชื่ออ "เด็กสลัมนำไทยได้" โดยนำบุคคลต้นแบบที่เป็นชาวชุมชน ฐานะยากจน บากบั่น มุมานะ จนประสบความสำเร็จมาให้ความรู้และแนวทางในการปฎิบัติตนให้กับน้องรุ่นหลังๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่าง
และมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นำของรางวัล และร่วมสมทบงบประมาณในการจัดงาน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทล็อกซเล่ย์ ประเทศไทย สำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือแห่งประเทศไทย ด่าน ตม. ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3  บริษัท มดยักษ์ใหญ่ จำกัด บริษัทซีพี เมจิและผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ไม่ได้ออก ซึ่ง
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
   
 

   นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้รับความบรรเทิงจากศิลปินมากความสามารถอย่างน้องนนท์ และน้องซาร่าที่มาร้องเพลงและเล่นเกมกับน้องๆ และต้องขอขอบคุณคุณเซีย ไทยรัฐที่สละเวลามามอบความรู้การวาดการ์ตูนให้กับน้องๆ ได้ลองฝีมือกันด้วย
 

 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 703 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 AIA สานฝัน ปันความรู้
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์ชุมพร 2555
 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound