>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า
 
      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระเมตตาให้คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะนำเยาวชนที่ได้รับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 2553 และปี 2560 เข้าเฝ้าเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
                                     

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 273 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แต่งแต้มเติมสี
 อบรมคอมพิวเตอร์รุ่น 2
 น้องปรายเด็กชุมชนคลองเตยในรายการ "ชีวิตจริงยิ่งกว่าฝัน"
 MR. KEN KINOSHITA เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 30 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound