>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การมาเยือนของ Besiness Blue Print
 
      
    ยินดีต้อนรับคณะ  Business blue print 48 ท่านที่มาเยี่ยมเยี่ยนมูลนิธิฯ พร้อมลงชุมชนลงเยี่ยมบ้านคนยากจนที่เคยให้การช่วยเหลือเรื่องการรื้อและซ่อมบ้านให้ใหม่ทั้ง 5 หลัง และมีกำหนดการที่จะซ่อมเพิ่มอีก 2 หลังปลายเดือนนี้
     
        
   
    การมาเยี่ยมมูลนิธิฯ ครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้ลงชุมชนไป เยี่ยมบ้านผู้ที่เคยให้การช่วยเหลือแล้ว ยังได้เรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงวัยในชุมชน รำวงแบบไทย ฯลฯ 
หลังเสร็จสิ้นการมาเยี่ยมมูลนิธิฯ แล้วคณะมีภาระกิจปั่นจักรยานเพื่อระดมทุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 297 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัชรพล
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2552 ( ปี2)
 แว่นใหม่ใสปริ้งจากสโมสรโรตารี่พระนคร
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound