>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อีกครั้งกับ Hands Across the Water ในปี 2561
 
    
   

  ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุของเดือนเมษายน ที่ประเทศไทย ก็ไม่ได้ทำให้สมาชิก 23 ชีวิต ของHands Across the Water เลิกล้มความตั้งใจที่จะมาช่วยคนยากจนในชุมชนแออัดได้มีบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังหลังเก่า ด้วยการรื้อและซ่อมแซมใหม่ให้สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะคนชราและผู้พิการที่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย โดยในครั้งนี้คณะ Hands Across the Water ได้มารื้อและซ่อมแซมบ้านหลังใหม่ให้กับคนในชุมชนแออัดคลองเตยที่บ้านใกล้จะพังมิพังแหล่ได้เป็นบ้านหลังใหม่ถึง 2 หลังด้วยกัน โดยมีคุณครูประทีปเป็นแม่ทัพใหญ่ในการนำขบวนรื้อ ซ่อม สร้างบ้านในครั้งนี้ด้วย
     

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 486 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เพิ่มช่องทางในการติดต่อมูลนิธิฯ
 ขอเชิญเยาวชนในชุมชนแออัดส่งผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2555" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 เปิดบ้านธารน้ำใจ 2
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้าร่วมแข่งฟุตซอลอำ เภอ เก่งทั้งกีฬา เก่งทั้งงานพัฒนา
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล"เยา วชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2553(ปีที่ 3)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound