>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอบคุณในความเมตตาต่อเด็กยากไร้จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์
 
 
   เช้าวันที่ 24 เมษายน 2561 ครูประทีปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปเข้าพบคุณณรงค์ เจียรวนนท์ เพื่อรับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดจำนวน 600,000.- บาท และในโอกาสนี้คุณครูประทีปได้รดน้ำดำหัวคุณณรงค์เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และในนามคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเด็กยากไร้ขอขอบพระคุณคุณณรงค์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

วันที่ : 05/05/2560

อ่าน 385 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สิทธิของหนู เด็กอายุ 6 ขวบเรียกร้องสิทธิ์ต่อผู้ว่ากรุ งเทพมหานคร
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 ทำไมต้องให้บริการทุนการศึกษา
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound