>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 18 เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม
 

เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม

ช่วงปิดเทอมเด็กๆ ในชุมชนทำอะไร....

 
ไฟล์แนบ ขนาด
ยุวชนกับการเรียนรู้.pdf 566.15 KB

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 620 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 40 ผู้สูงอายุกับประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่ 40 ผู้สูงอายุกับประวัติศาสตร์ไทย
เพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน แสดงสถานะบุคคลเด็กอนาถา ผู้ขาดไร้การอุปการะ ผู้ถูกทอดทิ่งให้ได้รับการรับรอง คุ้มครอง บังคับตามสิทธิในการเป้นพลเมืองของรัฐหรือประเทศและมีสัญชาติไทย
 ตอนที่ 33 คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
ตอนที่ 33 คนจนปันน้ำใจสู่ชาวพม่า
เหตุการณ์ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของพระสงฆ์ และประชาชนชาวพม่าที่ผ่านมา ยังเศร้าสะเทือนใจและอยู่ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลก เพราะพระสงฆ์และผุ้คนจำนวนมาก ที่แสดงความเสียสละอย่างกล้าหาญ
 ตอนที่ 44 15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
ตอนที่ 44 15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
จากผลสำรวจนักเรียนออกกลางคันปี 2550ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัด สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต 178เขตพื้นที่การศึกษาจาก185เขตทั้งประเทศพบว่ามีนักเรียนออกกลางคันจำนวน 119,626คน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound