>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 27 ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ของยายละเมียด
 

ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ของยายละเมียด

ชาวชุมชนมหาดไทย 1

ไฟล์แนบ ขนาด
ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้.pdf 57.97 KB

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 174 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 24 เอดส์เรื่องใกล้ตัว
ตอนที่ 24 เอดส์เรื่องใกล้ตัว
ยืดอกพกถุง คิดจะรักต้องคิดจะพก เอดส์หยุดได้ร่วมใจรักษาสัญญา คุยเปิดใจรักปลอดภัย รักเดียวใจเดียว เหลานี้คือคำขวัญที่รณรงค์เพื่อให้มีการป้องกันโรคเอดส์
 ตอนที่ 54 รางวัลฮีโร่ สิทธิเด็กแห่งทศวรรษ ปี 2553 เนลชัน แมนคาร่า และกราซ่า มาเซล ได้รับคะแนนสูงสุด ครูประทีปติด 1 ใน 13 ฮีโร่ สิทธิเด็ก
ตอนที่ 54 รางวัลฮีโร่ สิทธิเด็กแห่งทศวรรษ ปี 2553 เนลชัน แมนคาร่า และกราซ่า มาเซล ได้รับคะแนนสูงสุด ครูประทีปติด 1 ใน 13 ฮีโร่ สิทธิเด็ก
 ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
ช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลาที่เด็กๆและเยาวชนว่างเว้นจากการเรียนในชั้นเรียน การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครอง หลายหน่วยงานได้ร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound