>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 31 พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 

พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"  ครั้งที่ 1

 
ไฟล์แนบ ขนาด
พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ.pdf 428.15 KB

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 202 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
ช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลาที่เด็กๆและเยาวชนว่างเว้นจากการเรียนในชั้นเรียน การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครอง หลายหน่วยงานได้ร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 ตอนที่ 38 175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
ตอนที่ 38 175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
สัมพันธ์ทางทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2376 ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต อย่างเป็นทางการร่วมกันเมื่อ 18 มีนาคม สืบต่อกันมาถึงจนวันนี้
 ตอนที่ 25 เด็กไทยคว้ารางวัลเขียนภาษาญี่ปุ่น
ตอนที่ 25 เด็กไทยคว้ารางวัลเขียนภาษาญี่ปุ่น
มูลนิธิดวงประทีป และมุลนิธิสิกขาเอเชียนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกาษา เนื่องจากมีการเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 4 คน เดินทางไปศึกาาต่อมัธยมปลาย ณ. โรงเรียน Sendai lkuegakuen ประเทศญี่ปุ่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound