>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 31 พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 

พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"  ครั้งที่ 1

 
ไฟล์แนบ ขนาด
พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ.pdf 428.15 KB

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 144 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 19 ผู้สูงอายุกับการสู้ชีวิต
ตอนที่ 19 ผู้สูงอายุกับการสู้ชีวิต
วิถีชีวิตเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน การมีบุตรหลานของคนสมัยก่อนอาจหวังพึ่งพิงยามแก่ชราได้บ้าง แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไป การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย4สิ่งอำนวยความสะดวกต่างมีมากขึ้น ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง
 ตอนที่ 40 ผู้สูงอายุกับประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่ 40 ผู้สูงอายุกับประวัติศาสตร์ไทย
เพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน แสดงสถานะบุคคลเด็กอนาถา ผู้ขาดไร้การอุปการะ ผู้ถูกทอดทิ่งให้ได้รับการรับรอง คุ้มครอง บังคับตามสิทธิในการเป้นพลเมืองของรัฐหรือประเทศและมีสัญชาติไทย
  ตอนที่ 6 "ฟื้นฟูกำลังกาย เสริมสร้างกำลังใจ แด่ผู้สูงวัย คุณลุงสถาพร เหมรักษ์"
 ตอนที่ 6
ครอบครัวที่พอกินพอใช้อยู่กันอย่างอบอุ่นแม้จะมีฐานะยากไร้แต่คุณลุงสถาพร เหมรักษ์ หัวหน้าครอบครัวไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound