>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 34 ศูนย์เรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 

ศูนย์เรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นมาปี พ.ศ.2547 ริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนในการเปิดศูนย์เรียนรู้ไอทีที่อาคารมูลนิธิดวงประทีป และต่อมาปี พ.ศ. 2550-2551 สนับสนุนขยายไอทีเข้าสู่ชุมชนในกรุงเทพฯ มี 5 ศูนย์ดังต่อไปนี้

พื้นที่การทำงาน
      1. ชุมชนเย็นอากาศ 2 เขตยานาวา    
      2. ชุมชนสร้างสรรพัฒนา 7- 12 เขตคลองเตย 

      3. ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ ไปเปิดสอนที่ ชุมชนมหาดไทย 1  เขตประเวศ
      4. ชุมชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก เขตตะลิ่งชัน
      5. ชุมชนฉลองกรุง  เขตหนองจอก 

  
กลุ่มเป้าหมาย
      1. แม่-พ่อบ้านและผู้สนใจไอทีเพื่อนำมาใช้กับงานอาชีพและปรับตัวเข้ากับยุคไอที
      2. ผู้สนใจทั่วไป 
ติดต่อได้และสมัครได้แต่ละ พืนที่เครือข่าย

กิจกรรมด้านพัฒนา

      1. เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนและผู้สนใจเข้าอบรมและพัฒนาทักษะไอที ซึ่งสามารถนำไปใช้กับการประกอบอาชีพของตน
      2. เปิดโอกาสให้ชุมชนจัดการบริหารศูนย์ไอทีให้เกิดความยั่งยืน
      3. ศูนย์ไอทีต่างๆจะจัดตารางอบรมต่อเนื่อง เช่น word,Excel,Power Point , Internet, E-mail
      4. ศูนย์ไอทีจะจัดให้บริการอินเตอร์เน็ตในชุมชนโดยเก็บค่าบริการราคาถูก

หัวหน้าโครงการ  นายขานทอง   ดาลาด  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
โทร 02 671-4045-8 ต่อ 122

 คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน

และคณะ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย )จำกัด  เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ไอทีต่างๆในเขตกรุงเทพฯ

 

 

 

 

ภาพรวมอุปสรรคการดำเนินงาน 
      1. ขาดแคลนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
      2. มีผู้สนใจเข้าอบรมยังน้อย
      3. ขาดวิทยากรหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 
      4. ขาดความรู้ดูแลและบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
      5. ผู้รับอบรมมีทรรศนะคติบริโภคนิยมมากกว่าสร้างสรรค์

ไฟล์แนบ ขนาด
UP2547_2548_report.pdf 777.69 KBวันที่ : 26/07/2561

อ่าน 565 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 24 เอดส์เรื่องใกล้ตัว
ตอนที่ 24 เอดส์เรื่องใกล้ตัว
ยืดอกพกถุง คิดจะรักต้องคิดจะพก เอดส์หยุดได้ร่วมใจรักษาสัญญา คุยเปิดใจรักปลอดภัย รักเดียวใจเดียว เหลานี้คือคำขวัญที่รณรงค์เพื่อให้มีการป้องกันโรคเอดส์
 ตอนที่ 11 "ศิลปะบำบัด กับจินตนาการล้ำเหลือของเด็กๆ"
ตอนที่ 11
ศิลปะ ช่วยฟื้นฟูจิตใจ สร้างจินตนาการณ์เด็กๆ ได้ ศาสตร์แห่งศิลปะบำบัด
 ตอนที่ 18 เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม
ตอนที่ 18 เด็กๆ ในชุมชนทำอะไรในช่วงปิดเทอม
ยุวชนคลองเตยทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนในวันปิดเทอม "การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound