>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 43 ตามเสด็จเส้นทางรันทด
 
ตามเสด็จเส้นทางรันทด


 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมราษฎร และพระราชทานข้าวสารคุณพุ่มกับผ้าห่มหนึ่งใจเดียวกัน ในมูลนิธิ มิลาเคิลออฟไลฟ์ (Miracle of Life) ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 17.30 น.  การเสด็จคลองเตยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5  ซึ่ง ราษฎรผู้ยากไร้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงห่วงใยประชาชน และขอน้อมรับพระเมตตาเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
 


 และในโอกาสเดียวกันพระองค์ทรงพระเมตตาให้เยาวชนต้นแบบของชุมชนทั้ง 9 คนเข้าเฝ้าเพื่อฉายพระฉายาลักษณ์เป็นที่ระลึก และบนเส้นทางตามเสด็จในครั้งนีมีชีวิตคนยากไร้มากมายหลายชีวิตที่เฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างเนื่องแน่น หลายชีวิตเหล่านี้ล้วนเป็นชีวิตที่ยากลำบากตกทอดมายังลูกหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะกรรมเก่า แต่เพราะพวกเขาเหล่านี้ขาดโอกาสจากสังคม จึงต้องทุกข์ยากสะสมตกเป็นมรดกชั่วลูกหลาน ซึ่งมูลนิธิฯ ขอนำบทชีวิตของผู้คนเหล่านี้มาเผยแผ่เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงความทุกข์ยากของผู้คนในสังคมเมืองอีกแง่มุมหนึ่ง ตามตรอกซอกซอยที่ทรงย่างก้าว ข้าฯ ขอตามเสด็จเส้นทางรันทด  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ยากไร้ได้พบแสงสว่างแห่งความหวังต่อไป

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 83 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 49 วันเด็กปี53 เด็กคิดอย่างไร!
ตอนที่ 49 วันเด็กปี53 เด็กคิดอย่างไร!
“คนทุกคนมีหน้าทต้องทำแม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียนหมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้วิชาฝึกหัดทำการงานต่างๆ ให้เป็นอบรม ขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีตให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตผลเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและประโยชน์ต่อชาติิบ้านเมืองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช”
 ตอนที่ 1 "ตามเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ"
ตอนที่ 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 13กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552ที่ผ่านมามันเป็นวันที่ชาวชุมชนแออัดคลองเตยมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงห่วงใยประชาชนชั้นรากหญ้าพวกเรารอคอยความหวังมันเปนพลังอันยิ่งใหญ่ที่คนยากจนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ
 ตอนที่ 13 "ครูประทีปวอนเอกชนสมทบทุน 10 ล้านบาท ช่วยชาวนา"
ตอนที่ 13
โครงการข้าวคนยาก เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนา ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิดวงประทีป หลังจากเปิดบัญชีมา 5 วัน ได้เงินบริจาครวมกว่า 1,100,000 บาท จึงเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคให้ครบ 10 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ และคืนเงินจำนำข้าวให้ชาวนาโดยเร็วที่สุด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound