>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • งานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
ในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้อุปการะคุณ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานการกุศลในพื้นที่ ชาวชุมชนเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น แม้ว่าจะมีสายฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายก็ไม่สามารถทำให้ความตั้งใจมาร่วมของแขกผู้มีเกียรติลดน้อยถอยไป พวกเราเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มาและไม่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ ด้วยมิตรภาพและเมตตาจิตอันดีที่ทุกท่านมีให้ต่อมูลนิธิดวงประทีป พวกเราขอน้อมรำลึกไว้เสมอและจะขอแปรเปลี่ยนเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีพลังในการทำงานเพื่อเด็กยากจนและพัฒนาคนยากไร้ต่อไป

   
 
 
 
 
 
       
 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 673 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน"
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล"เยาวชนคนดีฯ ปี60"
 สุขสันต์วันคริสมาร์ต
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound