>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 
 เป็นประจำทุกปีที่มูลนิธิดวงประทีปจะจัดกิจกรรมหลากหลายที่มีทั้งสาระและความบันเทิงเพื่อมอบความรักและความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ เด็กคลองเตย “ก็มี” สิ่งดีๆ เหมือนกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กในชุมชนแออัดและแสดงให้สาธารณชนได้เห็นว่าเด็กในชุมชนแออัดก็มีตัวอย่างที่ดี ขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนตนเพื่อเป็นคนดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในรูปแบบของการประกวดร้องเพลงระดับประถมและมัธยมต้น ซึ่งเด็กๆ จะนำเสนอของดีคลองเตยในแบบเพลง “แร็พ” ที่สร้างสรรค์ตามชื่อเพลง “คลองเตยก็มี” และการแสดงดนตรีสากล,ดนตรีคลาสสิก,ดนตรีไทย,การแสดงโขนเด็ก โดยเด็กในชุมชน และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย เพราะเราเชื่อว่าการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการที่สวยงามอย่างไร้ขีดจำกัดจะเป็นการจุดประกายให้พวกเขารู้จักตัวเองและมองเห็นทิศทางสู่อนาคตของตนเองได้อย่างสดใส ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นผู้จุดประกายความฝันและร่วมงานที่จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562ณ ลานหน้าอาคารมูลนิธิดวงประทีป

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแรงบันดาลใจ โดยมอบถุงของขวัญพร้อมอาหารชุดละ 250.- บาท โดยท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิดวงประทีป
เลขที่ 017-2-06336-5
หรือสแกน QR Code กรณีที่ท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาเอกสารเงินโอนพร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและที่อยู่มาที่โทรสาร 02-249-5254 เพื่อมูลนิธิฯ จะได้ออกใบเสร็จและท่ำนสำมารถนำใบเสร็จนี้ไปลดหย่อนภาษีได้

*ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้านด้วยเทอญ*

                         

 

 วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 606 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมก ิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ
 กลุ่มสตรีีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์มองหนังสือและครุภัณฑ์ให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้าร่วมแข่งฟุตซอลอำ เภอ เก่งทั้งกีฬา เก่งทั้งงานพัฒนา
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล"เยา วชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2553(ปีที่ 3)
 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound