>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กกว่า 2,000 คน มารวมตัวกันที่มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
 

 

 

 

 

เด็กกว่า 2,000 คน มารวมตัวกันที่มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาก อาทิ การแสดงจากเด็กๆ ในชุมชนคลองเตย ซุ้มกิจกรรมต่างๆ และไฮไลท์ของงาน คือ การประกวด Rap โดย ดร.กิติรัตน์ ณ ระนอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งศิลปินค่ายทรู อาทิ คุณซาร่า (นลิน โฮเลอร์) คุณนนท์ (ธนนท์ จำเริญ) คุณตี๋ (วิวิศน์ บวรกีรติขจร) มาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสนุกให้แก่เด็กๆในชุมชนคลองเตย มูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในงาน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณค่ะ


วันที่ : 17/01/2560

อ่าน 488 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็ก วันของเด็กๆ
 ลานเด็ก ลานวัฒนธรรม
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 ขอเชิญน้องเเยาวชนฯ ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน
 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound