>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
 
คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับรางวัล "เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน" ปี 2561 จำนวน 8 คน เข้าเฝ้าถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 5 เมษายน ของทุกปี ณ กรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข

 

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 213 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ของเล่นสนาม ของเล่นปลอดภัย สร้างโดยเยาวชนในชุมชน
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงฯ
 เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมู ลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound