>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ต้อนรับ Mrs. Susan Pompeo ภริยารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
 
 


 

   ต้อนรับ Mrs. Susan Pompeo ภริยารัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการต่างๆ และเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป พร้อมทั้งชมการแสดง และดูกิจกรรมการเรียนการสอนระบบมอนเตสเซอรี่ของโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป (1 ส.ค. 62)

วันที่ : 02/08/2562

อ่าน 45 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ชุมชนริมคลองพระโขนงวันนี้
 ขอเชิญบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 ต้อนรับ Mrs. Susan Pompeo ภริยารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound