>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2561
 

                 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป จัดพิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิดวงประทีป รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคม พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ ผู้รับรางวัลสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิดวงประทีป ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณ ดร.กฤษฎา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และทีมงานทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (31 ส.ค.62)


ขอขอบคุณภาพข่าวจาก สทท. (NBT) กรมประชาสัมพันธ์


วันที่ : 30/07/2561

อ่าน 257 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
HATW  กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 ผู้สูงวัยในสลัม
ผู้สูงวัยในสลัม
 ประวัติครูประทีป
ประวัติครูประทีป
 เหตุเกิดที่ประเทศไทย-สารเคมีระเบิดที่ท่าเรือคลองเตย ปี 2534 (2/2)
เหตุเกิดที่ประเทศไทย-สารเคมีระเบิดที่ท่าเรือคลองเตย ปี 2534 (2/2)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound