>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2561
 

                 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป จัดพิธีมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิดวงประทีป รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคม พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ ผู้รับรางวัลสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิดวงประทีป ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณ ดร.กฤษฎา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และทีมงานทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (31 ส.ค.62)


ขอขอบคุณภาพข่าวจาก สทท. (NBT) กรมประชาสัมพันธ์


วันที่ : 30/07/2561

อ่าน 118 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จงานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จงานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในสัตตมวาร
ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในสัตตมวาร
 แนะนำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2554(ปี 4)
แนะนำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2554(ปี 4)
  วันเด็กที่ชุมชนเพ็ชรสยาม 15 มกราคม 55(ขอขอบคุณช่อง7สี)
	วันเด็กที่ชุมชนเพ็ชรสยาม 15 มกราคม 55(ขอขอบคุณช่อง7สี)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound