>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ไร้นมจากเต้าในยุคแม่วัยทีน
 
ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตที่เคยปกติต้องเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในชุมชนแออัดคลองเตยที่มีประชากรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ในจำนวนนี้หลายครอบครัวต้องตกงาน ขาดรายได้ และยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย

            เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปและอาสาสมัครลงสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้าน
จาก 45 ชุมชนในเขตคลองเตยพบว่า หนึ่งในความเดือดร้อนคือ   “การขาดแคลนนม” สำหรับเด็กๆ ในโรงเรียน  ซึ่งโดยปกติแล้วเด็กๆ จะได้รับนมกล่องจากโรงเรียน  แต่เนื่องจากโรงเรียนปิดชั่วคราวในช่วงโควิด-19 ระบาด เด็กๆ ต้องอยู่บ้านไม่ได้เรียน ไม่ได้รับนมและอาหารกลางวัน          

              นอกจากนั้นยังพบว่า เด็กอ่อน(ทารก)ส่วนใหญ่มีพ่อแม่ที่มีอายุช่วงวัยทีนขาดความรู้ในการดูแลลูก บางคนเลื้ยงลูกเอง บางคนเอาลูกไปให้ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ยากจนเลี้ยงดู  ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กอ่อนจึงเป็นไปตามยถากรรม เด็กบางคนดื่มนมข้นหวานที่ชงกับน้ำร้อน เพราะมีเงินไม่พอที่จะซื้อนมผงที่เหมาะกับวัยของเด็ก 
            “ทำไมไม่ให้ลูกกินนมตัวเอง?” คำตอบส่วนใหญ่คือ ความเกียจคร้าน กลัวไม่สวย ไม่มีน้ำนมพอให้ลูกกิน ขาดความรู้เรื่องการดูแลเด็ก  ฯลฯ   จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผลกระทบในระยะยาวคือ “ตัวเด็ก”  พัฒนาการทางร่างกายรวมถึงสมอง(สติปัญญา) จะด้อยกว่าเด็กกินนมแม่ ทารกที่ขาดนมแม่จะขาดสารอาหารและภูมิคุ้มกันโรค ทำให้เติบโตไม่เต็มที่ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่าย เมื่อเติบใหญ่เด็กนั้นก็อาจจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ไร้คุณภาพกลับมาเป็นภาระของสังคมต่อไปได้
             ในช่วง 9 เดือนระหว่างตั้งครรภ์  พ่อแม่วัยทีนต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมที่จะดูแลชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ เช่น การลงเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมสถานที่และโภชนาการของแม่และเด็ก   ทัศนะคติและการส่งเสริมให้ลูกดื่มนมแม่  ภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน  

               โครงการดีๆ อย่าง ”โรงเรียนพ่อแม่” ที่มีวัตถุประสงค์ต่อผู้ที่จะเป็นพ่อแม่ให้มีทัศนคติในการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพ   ควรส่งเสริมรณรงค์ให้ลูกกินนมแม่ให้มากขึ้น ไม่เพียงความใกล้ชิดที่ลูกได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่แล้ว ลูกยังมีสุขภาพดี และลดค่าใช้จ่าย 

               ภาพที่เราเห็นในช่วงโควิด-19 ระบาดคือ แม่วัยทีนที่มาขอนมผงจากมูลนิธิฯ มีจำนวนมาก ภาพเด็กที่ต้องดื่มนมข้นหวานแทนนมผงก็มีให้เห็น และถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ทำงานเชิงรุก อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเด็กๆ เหล่านี้จะมีสุขภาพกายใจและสมองที่ดีได้อย่างไร
                   


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 588 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประวัติโดยสังเขปของ"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี2557
ประวัติโดยสังเขปของ
 เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ
เยาวชนสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่งานอาชีพ
 กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ IT ที่ทันสมัย ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน
กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ IT ที่ทันสมัย ปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound