>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 

                เสียงแจ้วๆ ดังมาแต่ไกล “ครูครับ มีนมแจกให้หนูดื่มไหม”เด็กน้อยวิ่งมาถามครูศูนย์เด็กเล็กฯ ที่บ้านในชุมชนแออัด เมื่อท้องหิวเด็กเองก็ต้องแสวงหาของกินเพื่อประทังความหิว และแหล่งที่เด็กจะหาได้นอกจากบ้านก็คือ ศูนย์เด็กเล็กที่พวกเขาคุ้นเคย  เสียงครูตอบไปว่า “ไม่มีนมเลยลูกเอ้ย”  เด็กน้อยเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวัง  ลึกๆ ครูเองก็ทุกข์ใจ

              ในภาวะยากลำบากที่หลายคนตกอยู่ในสภาพเดียวกัน คือ ตกงาน ขาดรายได้  หิวโหย ไร้ที่พึ่งพา ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก และอื่นๆ เพราะภัยจาคโควิด-19  ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่หลายคนไม่ทันตั้งตัว  ไม่พ้นแม้กระทั่งเด็กเล็ก วัยแห่งการเติบโตที่ร่างกายต้องการโภชนาการที่เหมาะสมโดยเฉพาะ “นม” มากที่สุด
            กทม. มีศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดไม่น้อยกว่า 700 กว่าแห่ง  มีเด็กไม่น้อยกว่า 2 แสนคน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 292 แห่ง มีเด็กจำนวน 22,513 คน และมีครู(ผู้ดูแลเด็ก)ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงอาสาสมัคจำนวน 2,049 คนที่อยู่ภายใต้การดูแล     กทม.  ที่มีคำสั่งให้ปิดศูนย์เด็กเล็กชั่วคราว ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม - เมษายน  ทั้งๆ ที่ปกติแล้ว กทม.จะไม่อนุญาตให้ศูนย์เด็กเล็กปิดทำการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด  นอกจากวันหยุและวันนขัตฤกษ์ แต่เพื่อระงับการแพร่กระจายจากเชื้อโควิค-19 เด็กเล็กจำนวนกว่า 2 หมื่นคน ต้องอยู่บ้านพร้อมกับพ่อแม่ที่ตกงานไม่มีรายได้ที่จะจุลเจือครอบครัว  เด็กๆ ไม่มีกิจกรรมทำแถมต้องอดดื่มนมและอาหารกลางวันซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะได้รับเป็นประจำที่ศูนย์เด็กเล็ก
            และที่ผ่านมามูลนิธิดวงประทีปได้ลงชุมชนมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการป้องกันเชื้อโควิด-19พบว่ามีเด็กเล็กจำนวนมากที่ต้องอยู่บ้าน ไม่มีอาหารและนมเพียงพอ ทางมูลนิธิฯ จึงจัดโครงการลงบ้านเยี่ยมน้องโดยครูอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กชุมชนเป็นจิตอาสา โดยลงไปดูแลสุขภาพ เยี่ยมเยือนแจกจ่ายอาหารและนม  พร้อมทั้งนำอุปกรณ์การศึกษา อย่างเช่น สมุด หนังสือ ดินสอสี  แบบฝึกหัดไปแจกจ่ายให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน เรียนรู้ เป็นกิจกรรมผ่อนคลายในยามนี้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   โครงการลงเยี่ยมน้องมูลนิธิฯ จะจัดสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีโดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เมษายนนี้ โดยมี 3 ชุมชนนำล่อง ได้แก่ ชุมชน 70 ไร่,ชุมชนล๊อค 1-2-3, ชุมชนพัฒนาใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตคลองเตย  และยังมีศูนย์เด็กเล็กในเขตอื่นๆ ที่ขอความช่วยเหลือด้านนมให้กับเด็กๆ ในชุมชนของตนเองได้กิน  แต่มูลนิธิฯ ไม่สามารถรองรับให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กทั้ง 50 เขตได้ 

             จึงขอวอนให้กทม. ช่วยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารกลางวันและนมให้เด็กเล็กในสังกัดได้กินอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพราะเราไม่รู้ว่าพิษของโควิด-19 จะออกฤทธิ์ถึงเมื่อไหร่  และเด็กน้อยก็ไม่สามารถรอให้ท้องหิวได้นานจนภัยโควิดจะหมดไป
วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 160 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ประจำปี 2552 (ปีที่ 3)
พิธีมอบรางวัล
 ศูนย์เรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์เรียนรู้ไอทีสู่ชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound