>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 

                เสียงแจ้วๆ ดังมาแต่ไกล “ครูครับ มีนมแจกให้หนูดื่มไหม”เด็กน้อยวิ่งมาถามครูศูนย์เด็กเล็กฯ ที่บ้านในชุมชนแออัด เมื่อท้องหิวเด็กเองก็ต้องแสวงหาของกินเพื่อประทังความหิว และแหล่งที่เด็กจะหาได้นอกจากบ้านก็คือ ศูนย์เด็กเล็กที่พวกเขาคุ้นเคย  เสียงครูตอบไปว่า “ไม่มีนมเลยลูกเอ้ย”  เด็กน้อยเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวัง  ลึกๆ ครูเองก็ทุกข์ใจ

              ในภาวะยากลำบากที่หลายคนตกอยู่ในสภาพเดียวกัน คือ ตกงาน ขาดรายได้  หิวโหย ไร้ที่พึ่งพา ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก และอื่นๆ เพราะภัยจาคโควิด-19  ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่หลายคนไม่ทันตั้งตัว  ไม่พ้นแม้กระทั่งเด็กเล็ก วัยแห่งการเติบโตที่ร่างกายต้องการโภชนาการที่เหมาะสมโดยเฉพาะ “นม” มากที่สุด
            กทม. มีศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดไม่น้อยกว่า 700 กว่าแห่ง  มีเด็กไม่น้อยกว่า 2 แสนคน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 292 แห่ง มีเด็กจำนวน 22,513 คน และมีครู(ผู้ดูแลเด็ก)ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงอาสาสมัคจำนวน 2,049 คนที่อยู่ภายใต้การดูแล     กทม.  ที่มีคำสั่งให้ปิดศูนย์เด็กเล็กชั่วคราว ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม - เมษายน  ทั้งๆ ที่ปกติแล้ว กทม.จะไม่อนุญาตให้ศูนย์เด็กเล็กปิดทำการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด  นอกจากวันหยุและวันนขัตฤกษ์ แต่เพื่อระงับการแพร่กระจายจากเชื้อโควิค-19 เด็กเล็กจำนวนกว่า 2 หมื่นคน ต้องอยู่บ้านพร้อมกับพ่อแม่ที่ตกงานไม่มีรายได้ที่จะจุลเจือครอบครัว  เด็กๆ ไม่มีกิจกรรมทำแถมต้องอดดื่มนมและอาหารกลางวันซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะได้รับเป็นประจำที่ศูนย์เด็กเล็ก
            และที่ผ่านมามูลนิธิดวงประทีปได้ลงชุมชนมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการป้องกันเชื้อโควิด-19พบว่ามีเด็กเล็กจำนวนมากที่ต้องอยู่บ้าน ไม่มีอาหารและนมเพียงพอ ทางมูลนิธิฯ จึงจัดโครงการลงบ้านเยี่ยมน้องโดยครูอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กชุมชนเป็นจิตอาสา โดยลงไปดูแลสุขภาพ เยี่ยมเยือนแจกจ่ายอาหารและนม  พร้อมทั้งนำอุปกรณ์การศึกษา อย่างเช่น สมุด หนังสือ ดินสอสี  แบบฝึกหัดไปแจกจ่ายให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน เรียนรู้ เป็นกิจกรรมผ่อนคลายในยามนี้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   โครงการลงเยี่ยมน้องมูลนิธิฯ จะจัดสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีโดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เมษายนนี้ โดยมี 3 ชุมชนนำล่อง ได้แก่ ชุมชน 70 ไร่,ชุมชนล๊อค 1-2-3, ชุมชนพัฒนาใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตคลองเตย  และยังมีศูนย์เด็กเล็กในเขตอื่นๆ ที่ขอความช่วยเหลือด้านนมให้กับเด็กๆ ในชุมชนของตนเองได้กิน  แต่มูลนิธิฯ ไม่สามารถรองรับให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กทั้ง 50 เขตได้ 

             จึงขอวอนให้กทม. ช่วยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอาหารกลางวันและนมให้เด็กเล็กในสังกัดได้กินอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพราะเราไม่รู้ว่าพิษของโควิด-19 จะออกฤทธิ์ถึงเมื่อไหร่  และเด็กน้อยก็ไม่สามารถรอให้ท้องหิวได้นานจนภัยโควิดจะหมดไป
วันที่ : 24/06/2557

อ่าน 744 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


  รางวัลฮีโร่ สิทธิเด็กแห่งทศวรรษ ปี 2553 เนลชัน แมนคาร่า และกราซ่า มาเซล ได้รับคะแนนสูงสุด ครูประทีปติด 1 ใน 13 ฮีโร่ สิทธิเด็ก
 รางวัลฮีโร่ สิทธิเด็กแห่งทศวรรษ ปี 2553 เนลชัน แมนคาร่า และกราซ่า มาเซล ได้รับคะแนนสูงสุด ครูประทีปติด 1 ใน 13 ฮีโร่ สิทธิเด็ก
 ตามเสด็จเส้นทางรันทด
ตามเสด็จเส้นทางรันทด
 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound