>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครูประทีป ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุน การจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19
 

ภารกิจของคุณครูประทีป เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม "เวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุน การจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19" จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หลากลายองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสืออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 71 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สุขสันต์วันคริสมาร์ต
 มหกรรมรวมพลคนรักหุ่นและนิทาน ครั้งที่ 1
 สารจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมก ิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound