>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประชุมรับฟังข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่
 

     ปี 2563 จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกต้องระส่ำกับการระบาดของโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน ต้องปรับเปลี่ยนกันอย่างไม่ทันตั้งรับ
     ในชุมชนแออัดคลองเตย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนยากไร้ หลากหลายอาชีพ มีผู้คนจากถิ่นฐานต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่เว้นแม้นแต่คนต่างชาติ ต่างภาษา ซึ่งไม่มีใครรู้ได้เลยว่าใครจะเป็นผู้นำพาหรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด   
      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิดวงประทีป สำนักงานเขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 จัดประชุมฟังข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท จากสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ คุณวีรศักดิ์ หินกอง พยาบาลวิชาชีพศูนย์สาธารณสุข 41 คลองเตย ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบสื่อชุดความรู้ “อยู่อย่างไร (ในสลัม) ให้ปลอดภัยจากโควิด-19”  และในโอกาสเดียวกันได้จัดให้มีการระดมวางแผนการทำความสะอาดชุมชนแออัดในเขตคลองเตย 40 ชุมชน ด้วยการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆ  เพื่อสร้างความมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยของชาวชุมชน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน
      การเฝ้าระวังโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องตระหนักในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย  ไม่ไปสถานที่สุ่มเสี่ยง  ปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดเราก็จะห่างไกลจากโรคระบาดนี้   ชาวคลองเตย “สู้”วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 18 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 Tulip มอบอุ่นไอรัก
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound