>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บรรยากาศการประชุมหัวข้อ "อยู่อย่างไร (ในสลัม) ในปลอดภัยจากโควิค-19"
 

  
 
วีดิทัศน์บรรยากาศ "การประชุมฟังข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด และข้อควรระวังของโรคระบาดโควิด-19" และมอบชุดสื่อ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป สำนักงานเขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

วันที่ : 30/07/2561

อ่าน 300 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แนะนำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2554(ปี 4)
แนะนำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2554(ปี 4)
 ความไฝ่ฝันของครูประทีป
ความไฝ่ฝันของครูประทีป
 "พรทิพย์ ปานอินทร์" ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
  เรื่องเล่าวันเด็กวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555 ที่ชุมชนคลองเตย และชุมชน เพ็ชรสยาม (ขอขอบคุณ Voice TV.) ตอน 1
 	เรื่องเล่าวันเด็กวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555 ที่ชุมชนคลองเตย และชุมชน เพ็ชรสยาม (ขอขอบคุณ Voice TV.) ตอน 1
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound