>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วิธีสวมหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย
 วีดิทัศน์วิธีสวมหน้ากากอนามัย
วิถีสวมหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัย รณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมูลนิธิดวงประทีป . สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ : 30/07/2561

อ่าน 14 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวาน-ละครหุ่นเพื่อการเรียนรู้
นิทานคาราวาน-ละครหุ่นเพื่อการเรียนรู้
 การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19
การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19
 คลิปข่าว พิธีรับโล่พระราชทาน เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี2559 (ภาพข่าวจาก NBT)
คลิปข่าว พิธีรับโล่พระราชทาน เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี2559 (ภาพข่าวจาก NBT)
 ผลสำเร็จของทุนการศึกษา
ผลสำเร็จของทุนการศึกษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound