>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การป้องกันโควิด-19 ของเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง
 การป้องกันโควิด-19 ของเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง

วีดิทัศน์การป้องกันโควิด-19 ของเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เยาวชนทุกคนที่กำลังอยู่ในวัยค้นหาตนเอง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและการดูแลตนเองในภาวะเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดทำโดยมูลนิธิดวงประทีป . จัดทำโดย มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ : 06/09/2564

อ่าน 554 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Ep.-10 ไปดูความเป็นอยุ่ของพี่น้องชุมชนสามัคคีธรรม
Ep.-10  ไปดูความเป็นอยุ่ของพี่น้องชุมชนสามัคคีธรรม
 ค่ายเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559
ค่ายเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559
 Ep.-4 มอบถุงยังชีพให้พี่น้องที่ชุมชนบ่อเขียว(บ่อนไก่)
Ep.-4 มอบถุงยังชีพให้พี่น้องที่ชุมชนบ่อเขียว(บ่อนไก่)
 แนะนำมูลนิธิ
แนะนำมูลนิธิ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound