>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19
 

วีดิทัศน์การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19

วีดิทัศน์การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าที่อาจนำพาเชื้อไวรัสโควิด-19 มาสู่ชาวชุมชนแออัด เนื่องจากในชุมชนแออัดมีผู้อยู่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ วีดิทัศน์นี้ถือเป็นความรู้เบื้อต้นในการป้องกันตนเองไม่ให้ตนเองและคนในพื้นที่ต้องเสี่ยงกับโรคโควิด-19 . จัดทำโดย มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ : 30/07/2561

อ่าน 34 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19
การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19
 แนะนำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน 2559
แนะนำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน 2559
 พชร ด่านประภา คนไทยหัวใจไม่ท้อ เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนปี2560
พชร ด่านประภา คนไทยหัวใจไม่ท้อ เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชนปี2560
 แนะนำผู้รับรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" 2559
แนะนำผู้รับรางวัล
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound