>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วิธีการป้องกันโควิด-19 ในชุมชนแออัด
 

วีดิทัศน์วิธีการป้องกันโควิด-19 ในชุมชนแออัด

วีดิทัศน์วิธีการป้องกันโควิด-19 ในชุมชนแออัด เนื่องจากในชุมชนแออัด เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ที่จำกัด ทำให้ยากต่อการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านในชุมชน รู้จักวิธีป้องกันและดูแลตนเองอยู่เสมอ ก่อนที่เชื้อโควิด-19 จะเข้ามาในครอบครัว . จัดทำโดย มูลนิธิดวงประทีป สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ : 30/07/2561

อ่าน 211 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 "มูลนิธิดวงประทีป” ก้าวสู่ปีที่40 เพื่อเด็กและชุมชน
 การลดใช้ความรุนแรงในครอบครัว
การลดใช้ความรุนแรงในครอบครัว
  วันเด็กแห่งชาติ 2554 ที่มูลนิธิดวงประทีป(ขอขอบคุณข่าว3มิติ)
	วันเด็กแห่งชาติ 2554 ที่มูลนิธิดวงประทีป(ขอขอบคุณข่าว3มิติ)
 ภาพข่าวเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5 (จากช่อง 7)
ภาพข่าวเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5 (จากช่อง 7)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound