>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงพื้นที่ชุมชนเย็นอากาศ 2 หลังชาวบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
 

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนเย็นอากาศ 2 เมื่อคืนวันที่ 3 สิงหาคม 64 ทำให้มีบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก คุณครูประทีปและคณะเจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยชาวบ้านในเบื้องต้น กว่า 50 ครัวเรือน สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ดีขึ้นซ้ำยังต้องมาเจอเหตุไฟไหม้อีก มูลนิธิดวงประทีปขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านชุมชนเย็นอากาศ 2 ทุกท่านเข้มแข็งและเราผ่านมันไปด้วยกัน (4 ส.ค. 64)

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 34 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ฝึกสมาธิ ฝึกเพ้นท์แก้วกับเยาวชนชาย ที่ศูนย์ชุมพร
 ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อ นชาวเฮติ
 สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 “ศิลปะเด็กจากใจ เพื่อผู้ประสบภัยฯ"
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound