>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การประชุมความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย
 

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ covid19 ชุมชนคลองเตย(CCC) ตั้งอยู่ที่สเตเดียม ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีการประชุม สรุปผลว่า ศูนย์ฯ จะเริ่มเปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เป็นโรงพยาบาลสนาม 240 เตียง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รับผิดชอบดูแล ส่วน Community Isolation (CI) 60 เตียง โรงพยาบาลนวเวชเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นสถานที่รับผู้ป่วยโควิด-16 ทั้งในและนอกเขตคลองเตย แต่ต้องขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้านะคะ (31 ส.ค. 64)

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 497 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลงพื้นที่ชมกิจกรรมและให้กำลังใจทีมแพทย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19
 iCARE Award 2014 โค้ชน้องเปลี่ยนโลก:Creative Intern Contest"
 ครอบครัวหรรษา สมานสัมพันธ์ ปี 2
 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และครอบครัว เยือนชุมชนแออัดคลองเตย
 ขอเชิญร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอใน หัวข้อ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound